The Infinity Machine - Photos by Rob Norbutt | 9. Prescott vs Jorgensen

Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011Showdown Shootout 4-16-2011