1. Simmons vs Thomas2. Chavez vs Kilpack3. Donaldson vs Whiten4. Lake vs Armijo5. Fuentes vs Anderson6. Scott vs Rodriguez7. Bullets vs Jinkens8. Albino vs Pickett9. Torres vs Martin10. Merica vs Marago11. Williams vs Anderson12. Cavrag vs Shimkus