1. Riddle vs Finlinson2. Hardy vs Pitcher3. Holverson vs Ashcraft4. Johnson vs Mortensen5. Luke vs Valdez6. Goins vs Chritchlow7. Poloa vs Sanchez8. Wilson vs Pagliaro9. Crisman vs Nava10. Swain vs Lee11. Burgara vs Santa Cruz