1.Hernandez vs Collard2.Rubio vs Collard3.Arteaga vs Neil4.Barnhart vs O'Rullian5.Miller vs Darrington6.Tillotson vs Palu7. Sato vs Ross8. Morehouse vs Williams9. Thomas vs Putvin10. Schneider vs Bennett11. Compton vs Collard12. Fuimaono vs JorgensenWeighins